Controle longcapaciteit
2008-04-11 08:16:17

Vandaag ben ik op controle geweest in het ziekenhuis. Hierbij werd opnieuw mijn ESW (één-seconde-waarde) gemeten. Deze bedroeg opnieuw 43%. Dus spijtig genoeg geen verbetering met 2 weken terug.

Opvallend uit de laatste bloedcontrole is de stijging van de IgE-waarde. Dit kan mogelijk duiden op een toename van aspergillus (schimmel) in mijn longen.

Binnen 3 maand moet ik opnieuw langskomen voor controle en bloedafname. Indien bij het nemen van de RX blijkt dat er opnieuw een vlek is, zou dit aan schimmel kunnen te wijten zijn. Dan zal ik een tijdje cortisone moeten nemen, met alle nadelige gevolgen vandien.